fbpx

Клинични пътеки

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ?

КП 262
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система (237)

Документи: до 1месец след проведено болнично лечение – епикриза от болничното
заведение, талон 7 от невролог или личния лекар
Документи: След 1 месец – талон 7 от физиотерапевт и предварителна физиотерапия при
амбулаторни условия.Епикриза доказваща заболяването.
При диагноза I69 и G35 се провежда болнична рехабилитация 2пъти годишно до 24
месеца след инцидента (пристъпна). Талон 7 се издава от личния лекар или от
лекуваящия невролог с амбулаторен лист от преглед и приложена епикриза.
Пациентите с решение на ТЕЛК над 70% не провеждат предварителна
рехабилитация.

КП 265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно – двигателен апарат (244)

І вариант: Необходимо е пациентът да е пролежал в отделение (ортопедия, травматология, ревматология);

От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница;

Направление №7 – 2 екземпляра от специалиста, провел болничното лечение или от личен лекар. Ако в епикризата няма описание на рентгеново изследване, трябва да се представи и рентгенова снимка с разчет (давност 2 г.);
Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист;
Здравна книжка, ако пациентът желае да се възползва от стоматологични услуги; Лична карта.

Изключения: Оперирани след травма на опорно-двигателен апарат, след алопластика (смяна на става), имат право два пъти в годината да провеждат физиотерапия с епикриза с давност до 1 година

ІІ вариант: Амбулаторно проведена физиотерапия при специалист физиотерапевт; Специалистът физиотерапевт издава Направление №7 (направление за хоспитализация):

Амбулаторен лист; Рентгеново изследване (давност 2 години); за диагноза М 51.1 е необходимо ЕМГ изследване с давност до 6 месеца

КП 263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система (241)

І вариант: Пациентът да е пролежал в неврологично отделение. От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница.Направление №7 от специалиста, провел болничното лечение или ОПЛ в два екземпляра; Ако в епикризата няма описание на ЕМГ-изследването, трябва да се представи и ЕМГ (давност 6 месеца);
Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист;
Здравна книжка, ако пациентът желае да се възползва от стоматологични услуги.
Лична карта

ІІ вариант

Проведена амбулаторно физиотерапия при специалист физиотерапевт;
Направление № 7, издадено от специалиста физиотерапевт, провел лечението;
Амбулаторен лист;
Етапна епикриза, в която се описва състоянието на пациента и се насочва за физиотерапия в специализирана болница;
Електромиография (ЕМГ изследване с давност 6 месеца)

КП 260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

Документи нужни за прием:

1. Направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7)- 2 броя издадени от специалист невролог. Талон 7 се издава от наблюдаващия невролог или личен лекар, придружен от
амбулаторен лист и епикриза доказваща заболяването или решение на ТЕЛК. Пациентът има право на болнична рехабилитация всеки месец- 10 дни престой.
2. Амбулаторен лист – издаден от невролог
3. Копие от ТЕЛК решение
4. Рецептурна книжка и терапията по нея
5. Има право на 12 хоспитализации за календарна година – общо 120 дни

КП 264

Физикална терапия и рехабилитция след претърпян стар инфаркт на
миокардата и след оперативни интервенции.

Необходимо е пациентът да е пролежал в кардиологично отделение – до 1 година след проведено болнично лечение след остър инфаркт, сърдечна операция и други хирургични интервенции;

Медицинска документация: епикриза от кардиологичното отделение с давност 1 година

Направление № 7 от ОПЛ или кардиолог

КП 261

Физикална терапия и рехабилитция при първични инсултни увреждания и спинална мускулна атрофия

 Талон 7 се издава от наблюдаващия невролог или личния лекар, абмулаторен лист, епикриза или ТЕЛК.

Прием: Деца от 0 до 24 месеца -12 хоспитализации, от 2 до 18 години – 4 хоспитализации,
Над 18 години 1 път годишно.

КП 258

Физикална терапия и рехабилитция при родова травма на ЦНС

Небходими документи:
Талон 7 от личния лекар;
Амбулаторен лист/епикриза/ТЕЛК решение.
12 хоспитализации на година

КП 259

Физикална терапия и рехабилитция при родова травма на периферна нервна система

Необходими документи:
Талон 7 от личния лекар или невролог;
Амбулаторен лист и епикриза;
Прием: От 0 до 24 месеца – 12 хоспитализации в година. От 2 до 5 години – 4 хоспитализации в година.

По Здравна каса: Необходимо е пациентите да си направят резервация на посочените телефони.

  • Стаите са със санитарен възел, интернет, климатик, телевизор. Осигурени са  закуска, обяд и вечеря

   Трябва да се носят кърпа, тоалетни прибори и чехли

   За да постъпите по КП при нас, е необходимо да носите:

  • І вариант: Направление № 7 за хоспитализация по КП, издадено от болница (МБАЛ ), лекар-специалист или личен лекар (ОПЛ), придружено от амбулаторен лист и епикриза от пролежаване в болница с давност до 1 месец (с изключение на слединсултни, слединфарктни и следоперативни състоя-ния, по преценка на лекар) след изписването, в която изрично е упоменато, че имате нужда от рехабилитация в болнични условия – в специализирана болница за рехабилитация.
  • ІІ вариант: Направление за хоспитализация по КП – или специалист физиотерапевт, придружено от амбулаторен лист, от който е видно, че пациентът е провел физиотерапия в извънболничната помощ, но има  необходимост от продължаването й в специализирана  болница. Необходими са образни изледвания с давност до 2 год. или ЕМГ изследване с давност до 6 месеца.
  • IIІ вариант: Направление № 3 от ОПЛ, за провеждане на амбулаторна физиотерапия в Медицински център. По време на процедурите пациентите могат да ползват легловата база на болницата, като заплащат за три хранения и нощувка по 15 лв. на ден или квартира в близост. След проведената амбула-торна физиотерапия и по преценка на лекар-специалист пациентите продължават по съответната КП процедурите за 7 дни.
   • Предимство имат членовете на НАЗП.

   Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!