fbpx
Loading
X
Свържи се с нас! +359 878 622 888 | info@sbrnessebar.com
Актуални и отминали обществени поръчки:
Актуални
Отминали
OП 5
Доставка на специализирана хидромасажна система с многократно използване на водата.
OП 4
Наем на автомобил за представителни цели за нуждите на СБР НЕСЕБЪР АД.
Документи касаещи поръчката:
OП 3
ПРЕКРАТЯВАНЕ на Обществена поръчка 9034957/21.10.2014г.
Документи касаещи поръчката:
ОП 1
Доставка на специализирана масажна система за СБР НЕСЕБЪР АД