fbpx

Прием НОИ

По Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация и за престой от 10 дни, „СБР Несебър“ осигурява:

КАК ДА БЪДЕМ НАСТАНЕНИ?

По Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация и за престой от 10 дни, „СБР Несебър“ осигурява:

КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ?

НАСТАНЯВАНЕ

Настаняване в стаи с 2 /две/ легла

ПРОЦЕДУРИ

4 /четири/ основни процедури дневно по: Заболявания на опорно-двигателния апарат Заболявания на периферна нервна система Заболявания на централната нервна система

РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервационната такса е 30 лв.

ХРАНА

Доплащането за храна за периода от 10 дни е 200 лв.

При постъпване, трябва да се носят:

Документ за самоличност
Служебна бележка от работодателя за пред НОИ
Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра (БЛАНКА 119)
Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра
Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра
Лична амбулаторна карта и/или
Медицинската документация, удостоверяваща сегашно и минало здравно състояние – епикризи, изследвания, снимки, ЕКГ и др., според конкретния случай

Лица със здравословни противопоказания не се приемат за профилактика и рехабилитация

Всяко лице се задължава:

Да спазва посочения срок за рехабилитация
Да ползва и трите компонента на паричната помощ– медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене

При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето

Имате въпрос? Или сте готови за резервация? Пишете ни!