fbpx
Loading
X
Свържи се с нас! +359 878 622 888 | info@sbrnessebar.com
Специализирана болница за рехабилитация “Несебър” АД е акредитирана с второ ниво на компетентност с право на специализация.
Открива 3 места за специализанти “физикална и рехабилитационна медицина” към МУ Варна.
На основание чл. 17 Ал. 1 от Наредба 1 от2015г За придобиване на специалност в системата на здравеопазването и във връзка със Заповед номер РД 17-243/22.11.2018г на министъра на здравеопазването за определяне на положителна акредитационна оценка на СБР НЕСЕБЪР АД гр Несебър , за следдипломно практическо обучение за придобиване на специалност Физикална и Рехабилитационна медицина. Лекарите желаещи да кандидатстват за обявената длъжност е необходимо да представят следните документи: Заявление Копие от документ за завършено висше медицинско образование Автобиография Удостоверение за членство в БЛС