fbpx
Loading
X
Свържи се с нас! +359 878 622 888 | info@sbrnessebar.com

Клинични пътеки

КП 262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система (237)

 • Документи: до 1месец след проведено болнично лечение – епикриза от болничното
  заведение, талон 7 от невролог или личния лекар
 • Документи: След 1 месец – талон 7 от физиотерапевт и предварителна физиотерапия при
  амбулаторни условия.Епикриза доказваща заболяването.
 • При диагноза I69 и G35 се провежда болнична рехабилитация 2пъти годишно до 24
  месеца след инцидента (пристъпна). Талон 7 се издава от личния лекар или от
  лекуваящия невролог с амбулаторен лист от преглед и приложена епикриза.
 • Пациентите с решение на ТЕЛК над 70% не провеждат предварителна
  рехабилитация.
КП 265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно – двигателен апарат (244)

 

І вариант: Необходимо е пациентът да е пролежал в отделение (ортопедия, травматология, ревматология);

 • От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница;
 • Направление №7 – 2 екземпляра от специалиста, провел болничното лечение или от личен лекар. Ако в епикризата няма описание на рентгеново изследване, трябва да се представи и рентгенова снимка с разчет (давност 2 г.);
 • Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист;
 • Здравна книжка, ако пациентът желае да се възползва от стоматологични услуги; Лична карта.

 

Изключения: Оперирани след травма на опорно-двигателен апарат, след алопластика (смяна на става), имат право два пъти в годината да провеждат физиотерапия с епикриза с давност до 1 година

ІІ вариант: Амбулаторно проведена физиотерапия при специалист физиотерапевт; Специалистът физиотерапевт издава Направление №7 (направление за хоспитализация):

 • Амбулаторен лист; Рентгеново изследване (давност 2 години); за диагноза М 51.1 е необходимо ЕМГ изследване с давност до 6 месеца
КП 263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система (241)

 

І вариант: Пациентът да е пролежал в неврологично отделение. От съответното отделение да бъде издадена епикриза, в която се описва, че пациентът се насочва за рехабилитация в специализирана болница.

 • Направление №7 от специалиста, провел болничното лечение или ОПЛ в два екземпляра; Ако в епикризата няма описание на ЕМГ-изследването, трябва да се представи и ЕМГ (давност 6 месеца);
 • Лична амбулаторна карта, ако пациентът желае болничен лист;
 • Здравна книжка, ако пациентът желае да се възползва от стоматологични услуги.
 • Лична карта

 

ІІ вариант

 • Проведена амбулаторно физиотерапия при специалист физиотерапевт;
 • Направление № 7, издадено от специалиста физиотерапевт, провел лечението;
 • Амбулаторен лист;
 • Етапна епикриза, в която се описва състоянието на пациента и се насочва за физиотерапия в специализирана болница;
 • Електромиография (ЕМГ изследване с давност 6 месеца)
КП 260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

Документи нужни за прием:

 • 1. Направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7)- 2 броя издадени от специалист невролог. Талон 7 се издава от наблюдаващия невролог или личен лекар, придружен от
  амбулаторен лист и епикриза доказваща заболяването или решение на ТЕЛК. Пациентът има право на болнична рехабилитация всеки месец- 10 дни престой.
 • 2. Амбулаторен лист – издаден от невролог
 • 3. Копие от ТЕЛК решение
 • 4. Рецептурна книжка и терапията по нея
 • 5. Има право на 12 хоспитализации за календарна година – общо 120 дни
КП 264

Физикална терапия и рехабилитция след претърпян стар инфаркт на
миокардата и след оперативни интервенции.

 

Необходимо е пациентът да е пролежал в кардиологично отделение – до 1 година след проведено болнично лечение след остър инфаркт, сърдечна операция и други хирургични интервенции;

 • Медицинска документация: епикриза от кардиологичното отделение с давност 1 година
 • Направление № 7 от ОПЛ или кардиолог
КП 261

Физикална терапия и рехабилитция при първични инсултни увреждания и спинална мускулна атрофия

Талон 7 се издава от наблюдаващия невролог или личния лекар, абмулаторен лист, епикриза или ТЕЛК.
Прием: Деца от 0 до 24 месеца -12 хоспитализации, от 2 до 18 години – 4 хоспитализации,
Над 18 години 1 път годишно.

КП 258

Физикална терапия и рехабилитция при родова травма на ЦНС

Небходими документи:
Талон 7 от личния лекар;
Амбулаторен лист/епикриза/ТЕЛК решение.
12 хоспитализации на година

КП 259

Физикална терапия и рехабилитция при родова травма на периферна нервна система

Необходими документи:
Талон 7 от личния лекар или невролог;
Амбулаторен лист и епикриза;
Прием: От 0 до 24 месеца – 12 хоспитализации в година. От 2 до 5 години – 4 хоспитализации в година.

КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ?

 • По Здравна каса: Необходимо е пациентите да си направят резервация на посочените телефони.

Стаите са със санитарен възел, интернет, климатик, телевизор. Осигурени са  закуска, обяд и вечеря

Трябва да се носят кърпа, тоалетни прибори и чехли

За да постъпите по КП при нас, е необходимо да носите:

 • І вариант: Направление № 7 за хоспитализация по КП, издадено от болница (МБАЛ ), лекар-специалист или личен лекар (ОПЛ), придружено от амбулаторен лист и епикриза от пролежаване в болница с давност до 1 месец (с изключение на слединсултни, слединфарктни и следоперативни състоя-ния, по преценка на лекар) след изписването, в която изрично е упоменато, че имате нужда от рехабилитация в болнични условия – в специализирана болница за рехабилитация.
 • ІІ вариант: Направление за хоспитализация по КП – или специалист физиотерапевт, придружено от амбулаторен лист, от който е видно, че пациентът е провел физиотерапия в извънболничната помощ, но има  необходимост от продължаването й в специализирана  болница. Необходими са образни изледвания с давност до 2 год. или ЕМГ изследване с давност до 6 месеца.
 • IIІ вариант: Направление № 3 от ОПЛ, за провеждане на амбулаторна физиотерапия в Медицински център. По време на процедурите пациентите могат да ползват легловата база на болницата, като заплащат за три хранения и нощувка по 15 лв. на ден или квартира в близост. След проведената амбула-торна физиотерапия и по преценка на лекар-специалист пациентите продължават по съответната КП процедурите за 7 дни.

Предимство имат членовете на НАЗП.