fbpx

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

от | сеп. 1, 2021

На основание чл.17, ал. 1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  и във връзка със Заповед № РД – 17-243 от 22.11.2018 г. на министъра на здравеопазването за определяне на положителна акредитационна оценка  на  Специализирана болница за рехабилитация Несебър АД, гр. Несебър,  за  следдипломно практическо обучение за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“, Специализирана болница за рехабилитация Несебър АД обявява  свободни длъжности за специализанти по  медицинска специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 3 места, за 2021 г.

Лекарите, желаещи да кандидатстват за обявената  длъжност е необходимо да представят в звеното „Деловодство” в срок от 01.08.2021 г. до 01.10.2021 г.,  следните документи:

  • Заявление;
  • Ксерокопие от документи за завършено висше медицинско образование;
  • Автобиография CV;
  • Удостоверение за членство в БЛС;

Кандидатите, заявили желание за специализация ще бъдат поканени за събеседване с Управителя на  Специализирана болница за рехабилитация Несебър АД .

За справки:

ул. „Иван Вазов“ 11, 8230 Център, Несебър

Телефони на отговорни лица за следдипломна квалификация: 0895550575